Hundens 10 bud!!

 1. Husk at jeg vil være avhengig av deg de neste 10-15 åra, er du forberedt på det?

 2. Vær tålmodig med meg og gi meg tid til å forstå hva det er du forlanger av meg.

 3. Selv om jeg ikke forstår dine ord, så skjønner jeg mer enn du tror!!

    Prøv å forstå meg også, så blir vi et bra team!!

 4. Vær ikke sint på meg lenge av gangen og sperr meg ikke inne som straff.

     Jeg tolererer mye av deg.

 5. Slå meg aldri!! Mine tenner kan knuse din hånd, men jeg bruker ikke min styrke mot deg.

 6. Du har din jobb, din hobby og dine venner, men jeg har kun deg.

 7. Ta meg med over alt, gi meg utfordringer og lær meg nyttige ting. Jeg trenger å ha en

    mening med livet!

 8. Hvis du blir sint på meg fordi du er stressa og sliten, husk at det var DU som valgte meg!

 9. Vær alltid hos meg når jeg har det vondt og vanskelig, alt blir lettere når jeg har deg!

10. Ta vare på meg når jeg blir gammel, en dag blir du også gammel.

 

       Tilbake til meny